Chính sách bảo hành và thu đổi

Vàng 23K, 24K của Tiệm

 • Mua bán theo giá thị trường.

Vàng Tây (610, 680, 710) của Tiệm

 • Bảo Hành miễn phi khi mua sản phẩm đó của tiệm (Rửa, Đánh Bóng, Gắn hột tấm).
 • Mua vào theo giá thị trường.

Đổi:

 • Ngang Vàng (khi sản phẩm còn nguyên vẹn, mẫu còn mới, chưa hư đứt gãy).
 • Lỗ 80.000₫/chỉ (khi sản phẩm hư đứt gẫy, mẫu cũ).

Vàng Italy 750 của Tiệm

 • Bảo hành miễn phí khi mua sản phẩm đó của tiệm (gắn hột tấm, rửa trang sức).
 • Khi đổi lỗ 15%, bán lỗ 20% (theo giá thị trường, sản phẩm còn nguyên, thời hạn 6 tháng).
 • Sau 6 tháng bán lỗ 30%, đổi lỗ 25% (theo giá thị trường).

Vỏ Xoàn

 • Bảo Hành 1 Tháng.
 • Bán lỗ 25% (theo giá hoá đơn).
 • Đổi lỗ 20% (theo giá hoá đơn).