Vàng 23K-24K

Hiển thị tất cả 17 kết quả

Cũng giống như các loại vàng khác như 10K, 14K, 18K, vàng 23K là thông số thể hiện tỷ lệ vàng nguyên chất chứa trong từng sản phẩm. Vàng 23K là loại vàng trong đó có chứa 95,83% vàng nguyên chất và 4,17% các kim loại khác. Vàng 23K không phải là vàng nguyên chất nhưng cũng có chất lượng vô cùng tốt, chỉ đứng sau vàng 24K. Trong trường hợp phân loại theo tuổi vàng thì vàng 23K có tuổi là 9,6